Rejestry akt i archiwa

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych w Przykładowej Instytucji rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania zawartych w nich danych.

Dokumenty archiwalne są przechowywane w Zakładowym Archiwum Akt. Po upływie wymaganego prawem okresu przechowywania i po utracie praktycznego znaczenia dla  potrzeb Naszej Instytucji dokumetacja ta jest niszczona za zgodą Archiwum Państwowego.

W Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Naszym Mieście prowadzone są następujące rejestry: