• Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, ochronę przed przemocą, poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
  • Przygotowujemy dzieci do twórczego rozwiązywania problemów, ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań oraz zdobywania wiedzy i umiejętności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w życiu dorosłym.
  • Umożliwiamy wszechstronny rozwój Dziecka mając na uwadze jego własny potencjał i możliwości.
  • Dajemy podopiecznym równe szanse.
  • Preferujemy zdrowy i higieniczny tryb życia.
  • Współtworzymy i upowszechniamy piękno poprzez estetykę pomieszczeń przedszkolnych, ład i porządek wokół przedszkola.
  • Jesteśmy otwarci na oczekiwania Dzieci i Rodziców, którzy świadomie włączają się w działalność przedszkola.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 16 luty 2020 21:25 Małgorzata Podgórska