Wizja absolwenta naszego przedszkola:

 

  • Jest kreatywny, twórczy, otwarty na świat i ludzi;
  • Czuje się Polakiem, znającym symbole narodowe;
  • Potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce;
  • Dostrzega potrzeby własne oraz innych ludzi;
  • Odróżnia dobro od zła;
  • Okazuje szacunek innym ludziom, jest wobec nic otwarty i tolerancyjny;
  • Zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia;
  • Potrafi współdziałać w zespole;
  • Szanuje środowisko przyrodnicze;
  • Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 16 luty 2020 21:26 Małgorzata Podgórska