1. Za monitorowanie wejść na teren przedszkola, odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.

2. W przypadku zauważenia osoby obcej, niezwłocznie należy spytać o cel wizyty.

3. W uzasadnionych przypadkach, pracownik prowadzi odwiedzającego na właściwe miejsce, towarzysząc mu cały czas (np. odprowadzając do gabinetu dyrektora).

4. W nieuzasadnionych przypadkach należy daną osobę wyprosić oraz powiadomić dyrekcję.

5. W przypadku osób agresywnych lub niebezpiecznych, pracownicy mają obowiązek wezwać Policję.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 16 luty 2020 21:38 Małgorzata Podgórska