1. Dziecko chorujące na chorobę zakaźną, a także z wysoką gorączką, powinno zostać  w domu.

2. Na wypadek przyprowadzenia chorego dziecka, przedszkole ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.

3. W przypadku notorycznego przyprowadzania dziecka z chorobą, dyrekcja przeprowadza z rodzicami rozmowę, powołując się na regulamin przedszkola.

4. W przypadku zdiagnozowania poważnej choroby zakaźnej, rodzice mają obowiązek powiadomić przedszkole.

5. W przypadku gdy wychowawca w trakcie dnia zajęć zauważy oznaki choroby u dziecka, których wcześniej nie było, wychowawca wykonuje telefon do rodziców, którzy mają obowiązek odebrać dziecka.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 16 luty 2020 21:42 Małgorzata Podgórska