1. Rodzice dziecka, u którego zdiagnozowano wszawicę, mają obowiązek powiadomić o tym fakcie przedszkole.

2. Wychowawca, który zauważył oznaki wszawicy u dziecka, ma obowiązek poinformowania zarówno rodziców, jak i dyrekcję.

3. Przedszkole informuje pozostałych rodziców – na tablicy ogłoszeń.

4. W przypadku wszawicy u dziecka odpowiednie leczenie leży po stronie rodziców.

5. Dziecko ze zdiagnozowaną wszawicą nie może zostać przyjęte do przedszkola w trakcie leczenia.

 6. Przedszkole wspiera dzieci i rodziców w odpowiedniej edukacji zdrowotnej i profilaktyce, np. poprzez organizację spotkań tematycznych itp.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 16 luty 2020 21:43 Małgorzata Podgórska