1. Przedszkole realizuje program/programy, które mają na celu promowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci.

 2. Działania skierowane na dzieci przedszkolne mogą przybierać różne formy, np. zajęcia  z zaproszonymi gośćmi, zabawy, filmy edukacyjne.

3. Przedszkole podejmuje współpracę z organizacjami i instytucjami promującymi zdrowy tryb życia.

4. Rodzice dzieci są informowani o wszelkich działaniach profilaktyki zdrowotnej w przedszkolu oraz mogą być szkoleni w tym zakresie, np. podczas spotkań w przedszkolu.

 5. Nauczyciele na bieżąco mają za zadanie aktualizować wiedzę z zakresu zdrowego trybu życia i działań prozdrowotnych.

6. Wybór programu wychowania przedszkolnego musi być dokonany w dbałości o przekazanie treści z zakresu edukacji prozdrowotnej.

7. Dyrektor wraz z radą rodziców ustalają szczegółową listę produktów, które są dopuszczone w ramach żywienia zbiorowego.

8. Minimum raz w roku dyrektor dokonuje kontroli mającej na celu weryfikację, czy działania prowadzone w przedszkolu są zgodne z założeniami profilaktyki prozdrowotnej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 16 luty 2020 21:58 Małgorzata Podgórska