Ustawa stanowi podstawę prawną organizacji i działalności muzeów. Określa cele i zasady tworzenia muzeów, organizację, zasady rejestracji muzeów, reguluje kwestie muzealiów oraz ochrony prawnej rzeczy ruchomych o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst jednolity ustawy został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 2012 nr 0 poz. 987

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o muzeach.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.