Stworzenie Przedszkola jako placówki innowacyjnej, która jednocześnie respektuje walory środowiska i dba o dobro społeczne.

Publiczne Przedszkole Nr 9 „Bajka” jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców, które:

 • Kształtuje u dzieci wartości moralne i patriotyczne;
 • Uwzględnia podmiotowość i dobro dziecka;
 • Ukierunkowuje pracę dziecka na jego potrzeby i wszechstronny rozwój, uwzględniając jego indywidualne możliwości;
 • Rozbudza ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość;
 • Chce wychowywać dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób;
 • Wspiera i jest przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby i oczekiwania;
 • Przygotowuje dzieci do podjęcia systematycznej nauki w Szkole;
 • Stwarza warunki do udziału w nowatorskich programach poprzez stosowanie aktywnych metod podnoszących jakość pracy placówki ( metody aktywne angażują dzieci emocjonalnie, budzą ich zainteresowanie oraz motywację, uczą samodzielnego myślenia i działania).
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom;
 • Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zaangażowaną w rozwój placówki, gotową na systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zgodnie z potrzebami placówki;
 • Posiada estetyczne i dobrze wyposażone sale dydaktyczne;

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 16 luty 2020 21:24 Małgorzata Podgórska