Rekrutacja

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Rekrutacja do Przedszkola (postępowanie rekrutacyjne):

1. Składanie wniosków do Przedszkola rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2021 roku do 12 lutego 2021 roku.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Przedszkola od 15 lutego 2021 roku do 26 lutego 2021 roku.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych dnia 1 marca 2021 roku.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli o przyjęcie do Przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia  do dnia 12 marca 2021 roku.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do dnia 19 marca 2021 roku.

 

Do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola należy dołączyć załączniki (wybieramy załączniki, które dotyczą naszej sytuacji życiowo-rodzinnej)

 

Zainteresowanych Rodziców/opiekunów prawnych prosimy o przygotowanie zaświadczenia o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający aktywność zawodową.

 

UWAGA!!!

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do podpisania oświadczenia woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w dniach 01.03-12.03.2021 r.

 

Z poważaniem

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9 "Bajka" w Wałczu - Justyna Krzyżanowska

Rekrutacja do Przedszkola nr 9 "Bajak" w Wałczu

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI 
do Publicznego Przedszkola nr 9 "Bajka" na rok szkolny 2020/2021 nastąpi 18 marca 2020 r.
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych umieszczone zostaną  w Przedszkolu. Komisja rekrutacyjna bedzie pełniła również dyżur telefoniczny 67 258- 47-94.
Zapraszamy od 8.00 do 16.00.

 Pliki do pobrania znajdują się poniżej w sekcji Załączniki: