Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

ROK 2022/2023

 

NAUCZYCIELE

1. Dyrektor - Justyna Krzyżanowska - zajęcia logopedyczne, zajęcia emocjonalno- społeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,nauczyciel dyplomowany, magister

2. Katarzyna Królak - nauczyciel mianowany, licencjat

3. Ewa Włodarczyk - nauczyciel kontraktowy, magister

4. Danuta Lisowska - nauczyciel mianowany, magister (urlop zdrowotny)

5. Dorota Baran - nauczyciel mianowany, magister (urlop zdrowotny)

6. Grażyna Hankiewicz - nauczyciel mianowany, magister

7. Ewa Błażewicz - nauczyciel, licencjat

8. Arleta Kamińska - Górniak, nauczyciel, magister

9. Elżbieta Czajka - nauczyciel, magister

10. Marta Mróz - nauczyciel, magister

11. Marta Marynka - Nowokuńska ,nauczyciel,  magister

12. Bartosz Michalski -język angielski, nauczyciel dyplomowany, magister

13. Beata Patrzek - religia, nauczyciel dyplomowany, magister

 

ADMINISTRA I OBSŁUGA

1. Julita Kłos  - referent 

2. Joanna Piotrowska - referent (zastępstwo za Panią J.Kłos)

3. Dorota Pachocka - pomoc nauczyciela

4. Beata Kepińska - pomoc nauczyciela dla dziecka posiadającego kształcenie specjalne

5. Justyna Czypar - pracownik do prac lekkich

6. Joanna Kaniecka - pracownik do prac lekkich

7. Aneta Borczuk - pracownik do prac lekkich

8. Anetta Szaradowska - kucharz

9. Elżbieta Tolwejsz - pomoc kuchenna

10. Tomasz Michalski - konserwator

 

 

Publiczne Przedszkole nr 9 zostało utworzone na podstawie wniosku Inspektora Oświaty i Wychowania w Wałczu. Inwestycja została oddana do użytku w styczniu 1986r. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 15 lutego 1986 r. Początkowo w placówce funkcjonowały cztery oddziały, jednak w 1988 roku  baza lokalowa wzbogaciła się o drugi budynek, gdzie do 2004 roku funkcjonowały grupy pięciogodzinne dla dzieci sześcioletnich.

W dniu 14 grudnia 2004 roku Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców podjęła Uchwałę w sprawie wyboru nazwy Przedszkola. Spośród wielu propozycji jednogłośnie wybrano nazwę BAJKA.

Obecnie w Przedszkolu funkcjonuje 5 grup:

- KRASNOLUDKI  

- BIEDRONKI

- MUCHOMORKI

- PAJACYKI

- LEŚNE DUSZKI

Budynek Przedszkola otoczony jest ogrodem przedszkolnym, wyposażonym w sprzęt  i miejsca zabaw dla dzieci na powietrzu. Do Przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia w godzinach od  6.30 – 16.00. 

Publiczne Przedszkole Nr 9 „BAJKA” funkcjonuje w piętrowym budynku, posiada słoneczne, duże, przestronne, dostosowane do możliwości rozwojowych sale -  5 oddziałów ( 4 z węzłem sanitarnym), dysponuje dobrą bazą materialną (sala zabaw dla poszczególnych oddziałów, pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, kuchnię, szatnię dla dzieci i personelu). Atutem Przedszkola jest ogród przedszkolny oraz kuchnia.

Mottem placówki jest: „Bajka nauczy, bajka w pamięci zostanie, z pamięci przejdzie do serca,

z serca w życie praktyczne i wyda owoc, owoc pożyteczny”.

Biuro Obsługi Interesantów jest czynne od poniedziałku do piątku. Poniedziałek: 8:00 - 16:00
W pozostałe dni pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach: 7:00 - 15:00

Nazwa podmiotu:

Przedszkole nr 9 "Bajka"

Lokalizacja:

Wałcz

Adres:

ul. Wojska Polskiego 53

78-600 Wałcz

Województwo:

Zachodniopomorskie

NIP:

7651676943

Regon:

 

Kontakt telefoniczny:

  (+48 67) 67 258 47 94

Fax: 

 -

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

-

Adres email:

przedszkole9bajka @ o2.pl

Strona internetowa:

-
 

Dyrektor:  mgr Justyna Krzyżanowska

W zastępstwie dyrektora Przedszkola nr 9: mgr Andrzej Wiśniewki 

Referent: Karolina Strok

Redaktor BIPu :

Łukasz Podgórski

 

Liczby:

Liczba dzieci: 125
Oddziały przedszkolne: 5

Konto bankowe: 

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek od 6.30 do 16.00

Przykładowa Instytucja Naszym Mieście jest jednostką organizacyjną gminy, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.